Felanmälan IKEA

Felanmälan IKEA service Norr och Västerbotten

Vi är din IKEA servicepartner i Norrbotten och Västerbotten. Här gör du din felanmälan och vi startar med kontaktuppgifter i ärendet.

ADRESS

Perfekt, nu behöver vi adress till den plats där produkten finns och service skall utföras.

PRODUKT (SE TYPSKYLT)

Tack, nu behöver vi uppgifter om din produkt: Tänk på att det är mycket viktigt att notera art.nr, modell och serienummer redan vid felanmälan.

FELBESKRIVNING

Snart klart! Nästa steg är att försöka beskriva problemet så detaljerat som möjligt, det underlättar vår validering och vi kan lösa problemet redan vid första besöket!

INKÖPSUPPGIFTER / SKICKA FELANMÄLAN

Sista steget: Notera inköpsställe och datum om du har det tillgängligt, klicka på skicka felanmälan för att skicka in den till oss.

  • KONTAKT
  • ADRESS
  • PRODUKT
  • FELBESKRIVNING
  • SLUTFÖR

KONTAKTUPPGIFTER

Förnamn

Efternamn

Mobilnummer

E-post adress

ADRESS

Gatuadress

Postnummer

Ort

Eventuell portkod

PRODUKTUPPGIFTER

Typ av produkt

Model

Typ

Serial no

FELBESKRIVNING

Felbeskrivning

Eventuell felkod

INKÖPSUPPGIFTER

Inköpsdatum

Butik

Bild / PDF för kvitto (vi kan även ta det vid besöket)

Max. size: 256,0 MB

Enligt dataskyddsförordningen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att klicka på "SKICKA FELANMÄLAN" godkänner du att vi lagrar dina personuppgifter i syfte att hantera ditt serviceärende. På din begäran rättar eller utplånar vi dina uppgifter. Dina personuppgifter används för att kunna hantera ditt serviceärende. Vi samarbetar med ett fåtal tillverkare och partners för att på bästa sätt hantera ditt ärende och dessa har möjlighet att ta del av dina kontakt och ärendeuppgifter.

Så här hittar du de nummer du behöver för att skapa din felanmälan:

Diskmaskin
På den högra sidan av luckan.

Häll
På undersidan av hällen.

Fläkt
Bakom fettfiltret.

Kyl och Frys
På gavelns insida.

Mikrovågsugn
På mikrons vänstra insida.

Ugn
På ugnens högra insida.

Tvättmaskin
Innanför luckan.