Felanmälan Hisense

Felanmälan Hisense service Norr och Västerbotten

Vi är din auktoriserade Hisense servicepartner i Norrbotten och Västerbotten. Här gör du din felanmälan och vi startar med kontaktuppgifter i ärendet.

ADRESS

Perfekt, nu behöver vi adress till den plats där produkten finns och service skall utföras.

PRODUKT (SE TYPSKYLT)

Tack, nu behöver vi uppgifter om din produkt: Tänk på att det är mycket viktigt att notera art.nr, modell och serienummer redan vid felanmälan.

FELBESKRIVNING

Snart klart! Nästa steg är att försöka beskriva problemet så detaljerat som möjligt, det underlättar vår validering och vi kan lösa problemet redan vid första besöket!

INKÖPSUPPGIFTER / SKICKA FELANMÄLAN

Sista steget: Notera inköpsställe och datum om du har det tillgängligt, klicka på skicka felanmälan för att skicka in den till oss.

  • KONTAKT
  • ADRESS
  • PRODUKT
  • FELBESKRIVNING
  • SLUTFÖR

KONTAKTUPPGIFTER

Kundkategori:


Typ av ärende:


Avdelning / Namn på verksamheten:

Försäkringsbolag:

Skadenummer:

E-post adress till kontaktperson / försäkringsbolag:

Notera försäkringsbolag, skadenummer samt e-post adress till handläggare eller e-post adress för godkännande av kostnadsförslag.


Dina kontaktuppgifter i ärendet noterar du nedan:

Företagsnamn:

Återförsäljare / namn:

Kontaktperson i detta ärende:

Förnamn:

Efternamn:

Mobilnummer:

E-post adress:

ADRESS

Gatuadress:

Postnummer:

Ort:


Bor du i lägenhet får du gärna lämna eventuell portkod nedan för att underlätta för teknikern under servicebesöket.

Portkod:

PRODUKTUPPGIFTER

Typ av produkt

Model:

Type:

Art no:

Serial no:


Bild på typskylt (ej obligatoriskt):

Max. size: 256,0 MB

FELBESKRIVNING

Felbeskrivning:

Eventuell felkod:


Har du en bild som beskriver problemet / skadan kan du ladda upp den här (ej obligatoriskt):

Max. size: 256,0 MB

INKÖPSUPPGIFTER

Inköpsdatum:

Butik:


Bild / PDF för kvitto (vi kan även ta det under servicebesöket om du lägger fram den bredvid serviceobjektet)

Max. size: 256,0 MB

Enligt dataskyddsförordningen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att klicka på "SKICKA FELANMÄLAN" godkänner du att vi lagrar dina personuppgifter i syfte att hantera ditt serviceärende. På din begäran rättar eller utplånar vi dina uppgifter. Dina personuppgifter används för att vi ska kunna hantera ditt serviceärende och fullfölja vårt uppdrag. Vi samarbetar med ett fåtal tillverkare och partners för att på bästa sätt hantera ditt ärende och dessa har möjlighet att ta del av dina kontakt och ärendeuppgifter.