Felanmälan Samsung

Felanmälan Samsung service Norr och Västerbotten.

Vi är din auktoriserade Samsung servicepartner i Norr och Västerbotten. Om ditt ärende är inom garantiperioden gör du din felanmälan direkt till Samsungs support. Tel: 0771-726 786 Är ditt ärende utanför garanti kan du skapa en felanmälan nedan.

ADRESS

Adress till den plats där produkten finns och service skall utföras.

PRODUKT (SE TYPSKYLT)

Tack, nu behöver vi uppgifter om din produkt: Tänk på att det är mycket viktigt att notera modell och serienummer redan vid felanmälan.

FELBESKRIVNING

Försök att beskriva problemet så detaljerat som möjligt, det underlättar vår validering och vi kan lösa problemet redan vid första besöket!

INKÖPSUPPGIFTER / SKICKA FELANMÄLAN

Notera inköpsställe och datum om du har det tillgängligt.

  • KONTAKT
  • ADRESS
  • PRODUKT
  • FELBESKRIVNING
  • SLUTFÖR

KONTAKTUPPGIFTER

Förnamn

Efternamn

Mobilnummer

E-post adress

ADRESS

Gatuadress

Postnummer

Ort

Eventuell portkod

PRODUKTUPPGIFTER

Typ av produkt

Model

Serial no (SN)

FELBESKRIVNING

Felbeskrivning

Eventuell felkod

INKÖPSUPPGIFTER

Inköpsdatum

Butik